Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Csecsemőgondozási díj

2015. január 1-jétől a terhességi-gyermekágyi segélyt a jogszabály csecsemőgondozási díjnak továbbiakban: CSED) nevezi. A CSED-re való jogosultság feltételei azonosak a 2014. december 31-ig járó terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság feltételeivel. 
A 2014. december 31-ig megállapított és folyósított terhességi-gyermekágyi segélyt változatlanul terhességi-gyermekágyi segélyként kell továbbfolyósítani.
Ugyanazon személy részére ugyanazon gyermeke jogán benyújtott terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet ismételten elbírálni nem lehet, a terhességi-gyermekágyi segélyt a 2014. december 31-éig hatályos határozatban megállapított összegben kell tovább folyósítani.
A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet nem lehet elbírálni, ha a biztosított 2014. december 31-éig terhességi-gyermekágyi segélyre volt jogosult. Tehát, ha a biztosított terhességi-gyermekágyi segélyben részesül, akkor ugyanazon gyermekre tekintettel nem kaphat csecsemőgondozási díjat is.
Annak, akinek gyermeke 2014. december 31-ét követően született, de 2015. január 1-je előtt (pl.: a szülés várható idejét megelőző 28 nappal) kéri a terhességi-gyermekágyi segély megállapítását, annak az ellátást terhességi-gyermekágyi segélyként kell megállapítani és folyósítani.
Példák:
 A szülés várható ideje 2015.01.20. A biztosított 2014.12.25-től kéri a terhességi-gyermekágyi segély megállapítását. A gyermek született 2015.01.10-én. A jogosult részére 2014.12.25-től terhességi-gyermekágyi segély jár.
 A szülés várható ideje 2015.01.20. A biztosított 2014.12.28-tól kéri a terhességi-gyermekágyi segély megállapítását. A gyermek született 2014.12.31-én. A jogosult részére terhességi-gyermekágyi segély jár.
 A szülés várható ideje 2015.01.20. A biztosított 2015.01.01-től kéri a terhességi-gyermekágyi segély megállapítását. A gyermek született 2015.01.05-én. A jogosult részére csecsemőgondozási díj jár.


A csecsemőgondozási díjra való jogosultság és a folyósításának szabályai (Ebtv. 40. § (1a) bek.): A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.
Példa:
A 2010.01.02-től munkaviszonyban álló biztosított kismama 2014.12.01-től 2015.05.10-ig („8”-as kóddal saját betegsége miatt) keresőképtelen és táppénzben részesül. 2015.04.01-jén szül, de nem a szülés napjától, hanem 2015.05.11-től kéri a csecsemőgondozási díj megállapítását. A biztosított a szülés napjától számított 168 naptári napig, azaz 2015.04.01-től 2015.09.15 jogosult a csecsemőgondozási díjra. Az ellátást a biztosított kérésének megfelelően 2015.05.11-től, de legfeljebb 2015.09.15-ig lehet folyósítani.


A csecsemőgondozási díjra jogosultak körének változása (Ebtv. 40. § (4) bek. b) pont):
2015. január 1-jétől a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára annak a családbafogadó gyámnak jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától, ha a csecsemőgondozási díjra való jogosultsági feltételekkel rendelkezik.


A szülés napjának meghatározása (Ebtv. 40. § (5) bek.):
Az Ebtv. 40. § (4) bekezdésben meghatározott esetekben a szülés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a jogszabályban előírt feltételek bármelyike bekövetkezik (például a gyámnak a gyámkirendelés napja, örökbefogadásnál a gondozásba vétel napja). A szülés napjának meghatározása ezen személyi kör esetében azért fontos, mert esetükben e napnak ismeretében kell megállapítani a csecsemőgondozási díjra való jogosultág fennállását (pl.: a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 nap biztosítási időt).


Nem jár a csecsemőgondozási díj (Ebtv. 41. § (1) bek. b) pont és (3) bek).
Változtak az ellátás folyósítását korlátozó rendelkezések 2015. január 1-jétől. E szerint - többek között – nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.
Abban az esetben, ha a csecsemőgondozási díjban részesülő az ellátás folyósításának tartama alatt a Tbj. 5. §-ban meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében személyes tevékenységet végez, akkor ezen időszakra nem jár részére az ellátás.
Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem, ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazás és a személyijövedelemadó-mentes tiszteletdíjat is.
Példa:
A 2010.02.01-től munkaviszonyban álló kismama munkaviszonya megszűnik 2015.05.31-én, a munkavégzés alóli felmentés ideje 2015.05.01-től 2015.05.31-ig tart. A kismama a felmentési idő alatt, 2015.05.02-án szül és a szülés napjától CSEDet igényel. Mivel a kismama a felmentési idő alatt keresőtevékenységet nem folytatott, így függetlenül attól, hogy a kismama 2015.05.31-ig, a munkavégzés alóli felmentés idejére a munkabérét teljes egészében megkapta, a CSED 2015.05.02-től jár részére.


A csecsemőgondozási díj naptári napi összege (Ebtv. 42. §).
Az ellátás összege (változatlanul) a naptári napi alap 70%-a.
A csecsemőgondozási díj naptári napi alapját a táppénznél leírtak szerint kell megállapítani (Ebtv. 48. § (1)-(2) bek.), ha a jogosultnak a számítási időszakban 180, illetve ennek hiányában 120 naptári napi NAV felé bevallott jövedelme van.
Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a fentiekben foglaltak szerint, a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része.
Ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg.
Példák:
1) Az igénylő 2014.05.10-től munkaviszonyban állóként jelenleg is biztosított az „A” munkáltatónál. Korábban a „B” munkáltatónál volt biztosított 2010.01.01-től 2014.04.30-ig. Az igénylő CSED-et igényel 2015.01.10-től, a 2015.01.10-én született gyermeke jogán.

 

csed1a.jpgcsed1b.jpg

Az irányadó időszak 2014.05.10-től 2014.10.31-ig, a számítási időszak 2014.07.04-től 2014.10.31-ig tart. Mivel az igénylő az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi bevallott jövedelemmel, de rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, ezért a 120 napi jövedelme alapján kell az ellátás összegét megállapítani. A naptári napi alap a tényeleges jövedelme alapján 652 452 Ft / 120= 5.437,10 Ft (100%),
2) Az igénylő 2014.09.10-től munkaviszonyban állóként jelenleg is biztosított az „A” munkáltatónál. Korábban a „B” munkáltatónál volt biztosított 2010.01.01-től 2014.08.31-ig. Az igénylő terhességi-gyermekágyi segélyt igényel 2015.01.10-től, a 2015.01.10-én született gyermeke jogán.

csed2.jpg

Az irányadó időszak 2014.09.10-től 2014.10.31-ig tart. Az igénylő az irányadó időszakban nem rendelkezik 180, illetve 120 naptári napi tényleges jövedelemmel, így az ellátás napi alapját a minimálbér kétszeresének harmincad része alapján kell megállapítani. Ha azonban a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, akkor a CSED összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni.
Mivel azonban a biztosított nem rendelkezik 30 naptári napi tényleges jövedelemmel, ezért az ellátás naptári napi alapját a szerződés szerinti jövedelem alapján kell megállapítani, mert az kevesebb, mint a minimálbér kétszeresének 30-cad része. A biztosított számított szerződés szerinti jövedelme 140.000 Ft, így az ellátás naptári napi alapja 140.000 Ft /30 = 4.666,66 Ft (100%). 

 

A terhességi-gyermekágyi segély, a CSED és GYED kétféle kiszámítása(Ebtv. 82/F. § (1) és (1a) bek.):
A 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel 2014. december 31-ét követően megállapított csecsemőgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 14-én hatályos szabályok alapján terhességi-gyermekágyi segélyként járt volna.
A 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekekre tekintettel 2014. december 31-ét követően megállapított gyermekgondozási díj összege nem lehet alacsonyabb, mint ami a 2013. július 14-én hatályos szabályok alapján járt volna.
Példák:
1) A biztosított gyermeke 2014.12.29-én született. A biztosított terhességi-gyermekágyi segélyre (Thgys) és GYED-re jogosult. Mindkét ellátást kétféleképpen kell kiszámítani. A Thgys naptári napi összegét a 2013.07.14-én hatályos és a gyermek születésekor, azaz a 2014.12.29-én hatályos jogszabályok alapján kell kiszámítani és a kedvezőbbet kell folyósítani. A GYED naptári napi alapját a GYED-re való jogosultság napján érvényes 2015. évben hatályos, valamint a 2013.07.14-én hatályos jogszabályok alapján kell kiszámítani és a kedvezőbbet kell folyósítani.
2) Ha a CSED-re és a GYED-re jogosult biztosított gyermeke 2015.01.05-én született, a CSED-et nem lehet kétféleképpen kiszámolni, akkor sem, ha a jogosult a CSED-et a szülés várható idejét megelőző 28 nappal kéri. Mivel a biztosított CSED-re való jogosultsága 2014. évben kezdődik, ezért a CSED naptári napi összegét kizárólag a 2014. évben hatályos jogszabályok szerint kell elbírálni. A GYED naptári napi alapját a 2015. évben hatályos szabályok szerint kell megállapítani, mert a gyermek 2015-ben született.
3.) A szülés várható ideje 2015.01.05. A biztosított a CSED megállapítására irányuló kérelmét 2014.12.08-án nyújtja be. A gyermek 2014.12.30-án született, ezért a biztosított Thgys-re jogosult. A szülés várható idejéhez igazodó Thgys naptári napi alapját a 2014.12.08-án hatályos szabályok szerint kell megállapítani. A gyermek születésnapjának ismeretében az ellátást kétféleképpen kell kiszámolni (abban az esetben, ha a gyermek megszületését megelőzően már megállapított és folyósított ellátás idejére járó Thgys kevesebb összegben került megállapításra, akkor a különbözetet a következő utalással együtt ki kell utalni).
4.) A biztosított 2015.01.05-én szült. Ha a biztosított az ellátást a szülés várható idejét megelőző 28 nappal visszamenőleg kéri és Thgys-re jogosult, akkor az ellátás naptári napi alapját a 2014. évben hatályos szabályok szerint kell megállapítani. Ha azonban a biztosított az ellátást a szülés napjától, azaz 2015.01.05-étől kéri megállapítani, akkor CSED-re jogosult és az ellátás naptári napi alapját a 2015.évben hatályos szabályok szerint kell megállapítani.

 

Átmeneti rendelkezések a terhességi-gyermekágyi segély és a CSED folyósításával kapcsolatban (Vhr. 50. § (13)-(15) bek.):
Ahol 2015. január 1-jétől hatályos jogszabály csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg. Amennyiben tehát a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapja 2015. január 1-je elé esik, az ellátás terhességi-gyermekágyi segélyként kerül folyósításra.
Azon személy részére, aki 2014. december 31-e utáni naptól igényel terhességigyermekágyi
segélyt, kérelmét csecsemőgondozási díjként kell elbírálni (Ebtv. 82/G. § (3) bek.)
A terhességi-gyermekágyi segély tárgyában 2015. január 1-je előtt előállított nyomtatványok 2014. december 31-ét követően is felhasználhatók, azzal, hogy a 2014. december 31-ét követően megnyílt igényjogosultság esetén a nyomtatványt csecsemőgondozási díj iránti kérelemnek kell tekinteni.
Példa:
Ha a kismama 2014.12.28-tól jogosult ellátásra, akkor az ellátást terhességi-gyermekágyi segélyként kell megállapítani és folyósítani. Ha a kismama 2015.01.02-től jogosult az ellátásra, akkor csecsemőgondozási díjat kell részére megállapítani és folyósítani.

 

A 2015. január 1-jét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj folyósításának szabályai (Ebtv. 82/G.§ (2) bek.):
A 2015. január 1-jét megelőzően megállapított terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében az ellátás összegét a megállapításkor hatályos jogszabály alapján megállapított összegben kell továbbfolyósítani. A jogosultság fennállásának időtartama alatt az ellátás összegét ismételten megállapítani nem lehet.

www.oep.hu